Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Mūsų dienomis

Kryžiaus Kalnuose. Fotografija Rimvydo SprindžioŽemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos šventovė vienu pagrindinių Lietuvos dvasinių centrų išliko ir atgavus nepriklausomybę. Šiuo laikotarpiu atlaidai įgyja naują aspektą – kiekviena diena skiriama paskiriems dekanatams ir paskirų profesijų, luomų ir amžiaus žmonėms. Kiekvieną atlaidų dieną susirinkę piligrimai meldžiasi vis kitokia svarbia intencija – už tėvynę, už blaivybę, už Bažnyčią, už pašaukimus ir kt. Liepos pradžioje į Žemaičių Kalvariją suplaukia visa Lietuva ir, su giesmėmis eidama Kalvarijos kalnus, kartu su Dievo Motina Marija dar kartą apmąsto Kristaus kančios slėpinį.

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai 2008 

Kasmėnesiniai atlaidai 

aukštyn