Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

2021 – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

 

PROGRAMA

2021 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., ketvirtadienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos legiono narius

Bazilikos kanauninkai

14 val. Šv. Mišias Panų kalne aukoja kan. Andriejus Sabaliauskas

19 val. Šv. Mišias su Mišparais Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje aukoja vyskupas Jonas IVANAUSKAS
Eucharistinė procesija aplink Baziliką
Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje

Liepos 2 d., penktadienis
Policijos, teisėsaugos ir teisėtvarkos diena

Meldžiamės už visuomenės tvarkai ir saugumui tarnaujančius žmones

Šilutės dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja arkivyskupas Lionginas VIRBALAS

Liepos 3 d., šeštadienis
Žmonių brolybės diena

Meldžiamės už socialinius darbuotojus, Caritas, Maltos ordino, Samariečių bendrijos, Raudonojo kryžiaus, senelių namų darbuotojus bei savanorius

Tauragės dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS

Liepos 4 d., sekmadienis
Didžioji Kalvarija. Šeimų diena

Meldžiamės už šeimas ir besiruošiančius Santuokos Sakramentui

Klaipėdos dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun RAJIČ

Liepos 5 d., pirmadienis
Katechetų ir švietimo darbuotojų diena

Meldžiamės už visus mokslo bei kultūros šviesa besidalinančius žmones

Mažeikių dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja vyskupas Eugenijus BARTULIS

Liepos 6 d., antradienis
Maldos už Lietuvą ir rūpesčio bendraisiais namais diena

Meldžiame Dievo palaimos Tėvynei bei visiems žemdirbiams, ūkininkams ir bitininkams

Gargždų dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja kardinolas Sigitas TAMKEVIČIUS

Liepos 7 d., trečiadienis
Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos diena

Meldžiamės už valstybės gynyboje tarnaujančius žmones

Skuodo dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja arkivyskupas Gintaras GRUŠAS

Liepos 8 d., ketvirtadienis
Kunigų, pašvęstojo gyvenimo, diakonų, seminaristų ir patarnautojų diena

Meldžiamės už Bažnyčioje tarnaujančiuosius bei naujus dvasinius pašaukimus

Palangos dekanato diena

12 val. šv. Mišias aukoja vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM

Liepos 9 d., penktadienis
Geradarių ir rėmėjų diena

Meldžiamės už verslininkus ir visus darbo vietas kuriančius, kad jų pasiekti laimėjimai prisidėtų prie visuomenės gėrio

Šilalės dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja vyskupas Rimantas NORVILA

Liepos 10 d., šeštadienis
Menininkų, kultūros darbuotojų ir jaunimo diena

Meldžiame įkvėpimo menininkams bei kultūros skleidėjams ir drąsos jaunimui krikščioniškojo tikėjimo dvasioje kurti ateitį

Plungės dekanato diena

12 val. šv. Mišias aukoja vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS

Liepos 11 d., sekmadienis
Medikų ir ligonių diena

Meldžiame ligoniams sveikatos, o medikams bei medicinos darbuotojams – išminties, ištvermės ir meilės

Telšių dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja vyskupas Darius TRIJONIS

Liepos 12 d., pirmadienis
Žemaičių Kalvarijos parapijos ir bendruomenių diena

Meldžiame, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o jos piligrimai iš Žemaitijos, Lietuvos ir viso pasaulio patirtų gausių Dievo malonių

Akmenės dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja vyskupas Jonas KAUNECKAS

 

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios

11.15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

11.30 val. Šv. Rožinio malda Bazilikoje

12.00 val. Pagrindinės šv. Mišios

18.30 val. Švč. Mergelės Marijos litanija

19. 00 val. Šv. Mišios

Po kiekvienų Šv. Mišių - procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

 

aukštyn