Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

2017 – ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS ĮSTEIGIMO JUBILIEJAUS 600 METŲ – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

 

PROGRAMA

2017 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., šeštadienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius

16 val. šv. Mišios Panų kalne.

19 val. Mišparai Bazilikoje, po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.
Mišparams vadovaus ir homiliją pasakys J.E. Telšių vyskupas koadjutorius Kęstutis KĖVALAS.

Liepos 2 d., sekmadienis
Ligonių, Caritas ir Lietuvos bendruomenių diena

Meldžiamės už ligonius, Caritas darbuotojus ir Lietuvos bendruomenes

Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. Šv. Mišioms vadovaus J.E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas KAUNECKAS.

Liepos 3 d., pirmadienis
Maldų už priklausomybių varginamus žmones diena

Meldžiamės už alkoholio, narkotikų ir kitų priklausomybių varginamus žmones.

Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS SJ.

Liepos 4 d., antradienis
Tikybos mokytojų, katechetų ir visų pedagogų diena

Meldžiamės už vyskupijoje dirbančius tikybos mokytojus, katechetus, pedagogus bei jų šeimas.

Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E.Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras GRUŠAS.

Liepos 5 d., trečiadienis
Policijos, valstybės sienos apsaugos, ugniagesių gelbėtojų ir kitų teisėsaugos įstaigų diena

Meldžiamės už policijos, valstybės sienos apsaugos, ugniagesių gelbėtojų ir kitų teisėsaugos įstaigų vadovus, darbuotojus bei jų šeimas.

Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM.

Liepos 6 d., ketvirtadienis
Brolių latvių diena

Meldžiamės už lietuvių ir latvių krikščionių bendras pastangas liudyti Kristų šių dienų pasaulyje.

Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Liepojos vyskupas Viktors STULPINS.

Liepos 7 d., penktadienis
Kelininkų diena

Meldžiame Dievo palaimos transporto bei kelių pirežiūros tarnybų darbuotojams bei jų šeimoms.

Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS.

19 val. Plungės Pramoninkų sąjungos, Kryžiaus kelio koplytėlių globėjų maldos vakaras.

Liepos 8 d., šeštadienis
Jaunimo diena

Meldžiamės už vyskupijos ir Lietuvos jaunimą.

Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E.Vilniaus arkivyskupo augzilijaras vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS

19 val. Telšių vyskupijos jaunimo maldos vakaras. Šv. Mišioms vadovaus J.E. Telšių vyskupas koadjutorius Kęstutis KĖVALAS.

21 val. jaunimo procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

Liepos 9 d., sekmadienis
DIDŽIOJI KALVARIJA. Šeimų diena

Meldžiamės už šeimas.

Klaipėdos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez QUINTANA.
(Tiesioginė transliacija per LRT).

Liepos 10 d., pirmadienis
Žemdirbių diena

Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos žemdirbiams, ūkininkams.

Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas NORVILA. .

Liepos 11 d., antradienis
Savivaldybių diena

Meldžiamės už savivaldybių vadovus, darbuotojus ir jų šeimas.

Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas MATULAITIS.

Liepos 12 d., trečiadienis
Kunigų ir vienuolių diena

Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos kunigams, vienuoliams, prašome naujų, brandžių pašaukimų

Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. kardinolas Vilniaus arkivyskupas emeritas Audrys Juozas BAČKIS.

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

7.00 val. J.E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją

7.30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Bazilikoje

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

12.00 val. Šv. Mišios (Suma).

Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

19. 00 val. vakarinės šv. Mišios. Po jų iškilminga procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

 

aukštyn