Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Melstasi už savivaldybių vadovus, jų bendradarbius bei šeimas
Paskelbta: 2017-07-12 07:14:49

   Liepos vienuoliktoji diena – maldų už savivaldos žmones metas ir Akmenės dekanato tikinčiųjų piligrimystės diena. Į pagrindines 12 val. Šventąsias Mišias rinkosi piligrimai iš visos Lietuvos, o kartu meldėsi Akmenės, Kretingos, Rietavo, Plungės, Telšių, Skuodo, Šilalės miestų ir rajonų savivaldybių merai, administracijų direktoriai ir kiti atstovai. Šventųjų Mišių koncelebrai vadovavo Kaišiadorių vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, koncelebravo abu Telšių vyskupijos vyskupai, Akmenės dekanato dekanas kun. Olijandas Jurevičius ir nemažas būrys kunigų, atvykusių ne tik iš Telšių vyskupijos. Šv. Mišių metu giedojo Akmenės Šv. Onos parapijos sakralinės muzikos kamerinis ansamblis, vadovaujamas vargonininkės Žydrūnės Kazlauskaitės.

    Šv. Mišių pradžioje susirinkusiais maldininkais, savivaldybių atstovais pasidžiaugė, visus pasveikino ir į Žemaičių vyskupijos įkūrimo šešių šimtų metų Jubiliejaus ir į V Telšių vyskupijos Eucharistinį kongreso, kurie vyks šių metų rugpjūčio 19 – 20 dienomis šventimą pakvietė Telšių vyskupijos ganytojas Jonas Boruta SJ.

   Sakydamas pamokslą svečias vyskupas kreipė visų žvilgsnį ir mintis į Mariją, Krikščioniškų Šeimų Karalienę. Jis kvietė mokytis iš Marijos nuolankumo, kadangi „Būtent nuolankumas padeda priartėti prie kito asmens. Ir ne kokia nors jėga ar galybė lemia. To esame pakviesti išmokti žiūrėdami į Dievo Motinos asmenį ir liudijimą“, - sakė vyskupas J. Matulaitis. Jis priminė sunkius sovietmečio laikus, kada viskas buvo daroma jėga ir baimės pagrindu. Žmonės buvo suniekinti, ypač tie, kurie gyveno tikėjimo dvasia. Vyskupas kalbėjo apie pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimą, jo patirtus sunkumus ir gebėjimą ištverti iki galo tikėjimo ir meilės dvasioje. Jo gyvenimo liudijimas – tai puikiausia nuolankumo mokymosi galimybė ir šių dienų žmogui. Baigdamas pamokslininkas sakė: „Nuolankumo – būtent šios Dievo malonės meldžiu ir kviečiu melsti visus – pirmiausia Valdžios žmonėms, kurie skirti mums patarnauti. Melskime nuolankumo atsiverti didesnei už mus realybei – Dievui, nes to mus šiandien moko Dievo Motina Marija – Viešpaties Tarnaitė, subūrusi mus šioje šventovėje“.

   Šv. Mišių pabaigoje visiems padėkojo ir susirinkusiais pasidžiaugė vyskupas Kęstutis Kėvalas.

   Po Šv. Mišių didelis būrys maldininkų patraukė į Kalnus, su jais bei kunigais kartu keliavo ir merai, kai kurie iš jų – Akmenės miesto ir rajono meras Vitalijus Mitrofanovas, Skuodo miesto ir rajono savivaldybės meras Antanas Pušinskas, Plungės miesto ir rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis procesijoje nešė kryžių ir žibintus, taip solidarizuodamiesi su piligrimų būriu.  

    Po visų pamaldų dvasininkai, savivaldybių atstovai bendravo bendroje surengtoje agapėje.

 

Kan. teol lic. Andriejus Sabaliauskas  

aukštyn