Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Panciškoniškojo jaunimo ATGAILOS ŽYGIS į Porciunkulės atlaidus
Paskelbta: 2017-07-15 23:59:23

aukštyn