Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Žemaičių Kalvarijoje pašventinti ir atidaryti nauji senelių globos namai
Paskelbta: 2014-11-29 17:49:28

2014 m. lapkričio 14 d. Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone vyko graži, prasminga ir ilgai laukta šventė – tos dienos vidurdieny, dalyvaujant didžiuliam būriui garbių svečių bei miestelio gyventojų, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ pašventino naujus senelių globos namus. Iki šiol 20 metų Žemaičių Kalvarijos parapijiniai senelių globos namai, įkurti 1994 m., veikė dviejuose rekonstruotose pastatuose, o nuo šiol senelių globos namų gyventojai turi naujus, puikiai įrengtus, atitinkančius visus Europos sąjungos reikalavimus namus. Telšių vyskupas J. Boruta SJ, pašventinęs naujuosius globos namus, džiaugėsi, kad šie parapijiniai, krikščioniški namai, kuriems suteiktas Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vardas, puiki pagalba senatvės ir ligų varginamiems žmonės, kur jie turi ir ateityje turės ramų užutekį ruošiantis amžinybei ir galės ramiai nugyventi likusias savo gyvenimo dienas. Prieš pašventinat naujuosius senelių globos namus, šių namų direktorius, Žemaičių Kalvarijos parapijos klebonas, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas perskaitė Telšių vyskupo Jono Borutos SJ dekretą, kuriuo namams suteikiamas Šv. Jono Pauliaus II vardas. Šv. popiežius Jonas Paulius II itin rūpinosi visais, kuriems reikalinga globa ir pagalba bei savo gyvenimu įrodė, jog žmogaus gyvenimas vertingas iki natūralios jo pabaigos. Simbolinę juostelę prie centrinio įėjimo perkirpo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, europarlamentarė Vilija Blinkevičiutė, LR Seimo narys Jurgis Razma, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, administratorius Albertas Krauleidis, UAB „Sidona“ firmos vadovas Donatas Daukša, Globos namų direktorius kan. Jonas Ačas.

Iškilmingame atidaryme dalyvavo Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupo vikaras, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys, Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Antanas Gutkauskas bei daug kitų garbių svečių, valdžios atstovų, dvasininkų. Naujieji Žemaičių Kalvarijos Šv. Jono Pauliaus II senelių globos namai buvo statomi trejus metus – pradėti 2011 metais ir užbaigti 2014 m. juos suprojektavo architektas Henrikas Štaudė. Kan. J. Ačas pristatė iki tol veikusius ir naujuosius namus, susirinkusiems pristatė statybos ir įrengimo procesą, pasidžiaugė, jog pavyko puikiai įsisavinti Europos fondų skiriamą piniginę paramą ir įgyvendinti šį projektą.
Senelių globos namai Žemaičių Kalvarijoje buvo įkurti prieš 20 metų pirmoji jų vadovė ir įkūrėja buvo miestelio gydytoja, garsaus lietuvių filosofo Antano Maceinos dukra Danutė Maceinaitė – Mickūnienė, kuri taip pat tarė sveikinimo žodį ir pasidalino prisiminimais apie pačią pradžią. Tada buvo sunku, tačiau ryžtas, pagalba iš užsienio, pastangos ir sunkus darbas buvo vaisingi – senelių globos namai Žemaičių Kalvarijoje gyvuoja jau 20 metų. Pradžioje gyveno tik keletas garbaus amžiaus senolių, o šiandien jų čia gali gyventi iki 30-ties.

Naujųjų senelių globos namų atidarymo proga atvykę svečiai: europarlamentarė V. Blinkevičiutė, Plungės rajono savivaldybės meras A. Klišonis, administracijos direktorius Albertas Krauleidis, savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus vedėja Genovaitė Vasilienė, tarybos nariai, senelių globos namų bičiuliai, partneriai, įvairių organizacijų atstovai išsakė daug gražių sveikinimo žodžių, sveikindami direktorių, darbuotojus bei gyventojus su įkurtuvėmis. Visi kalbėjusieji džiaugėsi naujais namais, jų įrengimu bei čia vyraujančia atmosfera. Renginio pabaigoje visiems padėkojo senelių namų direktorius kan. Jonas Ačas.

Renginio metu koncertavo iš Telšių atvykęs instrumentinis ansamblis „Romantico“, dainavo Žemaičių Kalvarijos Kultūros centro moterų ansamblis „Crescendo“, vadovaujamas Kristinos Kondratavičienės, grojo Platelių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras. Vyko gražus pabendravimas nuotaikingoje agapėje.

Naujuose Žemaičių Kalvarijos parapijiniuose senelių globos namuose, pritaikytuose ir žmonėms su visiška negalia, gali gyventi iki 30 žmonių, jie erdvūs, modernūs, juos apšildo geoterminė katilinė, anot daugumos įkurtuvių dalyvių – šie namai, ne šiaip namai, o orios senatvės rūmai, kuriuose vyrauja atjautos, pagalbos, meilės bei krikščioniškumo dvasia. Belieka linkėti, kad šie namai gyvuotų ilgai ir taptų jaukiu užutekiu savo gyvenimo saulėlydį sutinkantiems žmonėms. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn