Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Dekanatų ir parapijų šeimos centrai


TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS

Katedros a. 6 Telšiai 87131

Mob. 8 679 88 349

Svetainė: www.zemaiciukalvarija.lt

El. paštas: tvseimoscentras@gmail.com


Telšių dekanato šeimos centras

Telšių I Šv. Antano Paduviečio parapija

Kalno g 1/Katedros a. 3, 87134 Telšiai,

Mob. 8 679 88 353

El. paštas: telsiuseimoscentras@gmail.com 

Registracija: registracija į pasirengimo santuokos sakramentui kursus


Akmenės dekanato šeimos centras

Naujosios Akmenės Šv. Dva­sios At­siun­ti­mo pa­ra­pi­ja

L. Pet­ra­vi­čiaus g. 5, Nau­jo­ji Ak­me­nė, 85133 Ak­me­nės r.,

Mob. 8 616 11 290,

El. paš­tas: akmeneseimoscentras@gmail.com  


Klaipėdos miesto šeimos centras

Til­žės g. 26, 91126 Klai­pė­da,

Mob. 8 679 88315,

El. paš­tas: seimoscentrasklaipeda@gmail.com

Registracija: registracija į pasirengimo santuokos sakramentui kursus


Gargždų dekanato šeimos centras

Že­mai­tės g. 20, Gargž­dai, 961255 Klai­pė­dos r.

Mob. 8 686 30 736,

El. paštas: gargzduseimoscentras@gmail.com


Mažeikių dekanato šeimos centras

Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio pa­ra­pi­ja

Naf­ti­nin­kų g. 13, 89132 Mažei­kiai,

Mob. 8 679 88352,

El. paštas: mazeikiuseimoscentras@gmail.com

Registracija: registracija į pasirengimo santuokos sakramentui kursus


Palangos dekanato šeimos centras

Vy­tau­to g. 88, 00101 Pa­lan­ga,

Mob. 8 610 30 043,

El. paštas: palangosseimoscentras@gmail.com

  • Kretingos Viešpa­ties Ap­reiški­mo Švč. Mer­ge­lei Ma­ri­jai pa­ra­pi­ja
    Vil­niaus g. 2, 97129 Kre­tin­ga,
    Mob. 8 610 42 462,
    El. paštas: kretingosseimoscentras@gmail.com  


Plungės dekanato šeimos centras

Vy­tau­to g. 29, 90123 Plun­gė,

Mob. 8 698 32 418,

El. paštas: plungesseimoscentras@gmail.com


Skuodo dekanato šeimos centras

Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­ja

Ge­di­mi­no g. 12, 98115 Skuo­das

Mob. 8 615 62 654

El.paštas: skuodoseimoscentras@gmail.com


Šilalės dekanato šeimos centras

Va­lan­čiaus g. 3, 75132 Ši­la­lė,

Mob. 8 606 01 610

El. paštas: silalesseimoscentras@gmail.com


Šilutės dekanato šeimos centras

Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios g. 1, 99169 Ši­lu­tė,

Mob. 8 650 23 997,

El. paštas: silutesseimoscentras@gmail.com


Tauragės dekanato šeimos centras

Sto­ties g. 1, 72253 Tau­ra­gė,

Mob. 8 650 64 885

El. paštas: tauragesseimoscentras@gmail.com 

aukštyn