Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kasmėnesiniai atlaidai

Žemaičių Kalvarijoje visuotinius atlaidus galima gauti ne tik per Didžiuosius atlaidus liepos 2–12 d., bet išpildžius nustatytas sąlygas kiekvieno mėnesio 2 d. , kai švenčiami kasmėnesiniai Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai (jei tai šeštadienis ar sekmadienis, keliama į pirmadienį). 

Kiekviena mėnesio 2 d. yra skiriama vienam iš Telšių vyskupijos dekanatų.

2009 metų mažųjų atlaidų grafikas

Sausio 2 d. (penktadienis) – Šilalės dekanatas.

Vasario 2 d. (pirmadienis) – Dievui pašvęsto gyvenimo diena. Šilutės dekanatas.

Kovo 2 d. (pirmadienis) – Tauragės dekanatas.

Balandžio 2 d., (ketvirtadienis) – pop. Jono Pauliaus II mirties ketvirtosios metinės. Telšių dekanatas

Gegužės 4 d. (pirmadienis) – Akmenės dekanatas.

Gegužės 30 d. (šeštadienis) – numatomi diakonato šventimai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Birželio 2 d. (antradienis) – Kunigų seminarijos mokslo metų užbaiga. Klaipėdos dekanatas.

Birželio 6 d. (šeštadienis) - Bazilikos titulo Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai. Dalyvauja visi Telšių vyskupijos kanauninkai – katedros ir bazilikos kapitulos.

Liepos 2–12 dienomis Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai (programa bus paskelbta vėliau. Didžioji Kalvarija - liepos 5 dieną, sekmadienį).

Rugpjūčio 3 d. (pirmadienis) – Mažeikių dekanatas.

Rugsėjo 2 d. (trečiadienis) – Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus Kunigų Seminarijos mokslo metų pradžia. Palangos dekanatas.

Spalio 2 d. (penktadienis) – Plungės dekanatas.

Spalio 11 d. (sekmadienis) – Trečiosios Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos paveikslo vainikavimo metinės.

Lapkričio 3 d. (pirmadienis) – Skuodo dekanatas.

Gruodžio 2 d., (trečiadienis) – Šilalės dekanatas.

2010 m. sausio 4 dieną (pirmadienis) – Šilutės dekanatas.

Kasmėnesinių atlaidų pamaldų tvarka

10 val. votyvinės šv. Mišios. Po Mišių giedama Švč. Mergelės Marijos litanija ir vyksta Švč. Sakramento adoracija.

11.30 val. kalbamas Rožinis.

12 val. Sumos šv. Mišios, dalyvaujant dekanato kunigams. Po Mišių giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Dekanas privalo pasirūpinti:

  • 10 val. votyvinių šv. Mišių šventimu ir pamokslo sakymu,
  • Sumos šv. Mišių choru, bei choru, kuris giedotų po šv. Mišių einant Žemaičių Kalvarijos kalnus, kitu atveju samdo Žemaičių Kalvarijos chorą.
  • Suorganizuoja 3 kunigus, kurie einant Žemaičių Kalvarijos kalnus pasakytų pamokslus.

 

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn